new name is
0212 / 945 01 54 0212 945 01 55

Do NOT use - HSS Destek

Abonelik türü Temel Standart Premium
Yayın saatleri

Standart            İş Saatleri

Standart              İş Saatleri Standart  İş      Saatleri
Kanal Desteği Web Web & Telefon Web & Telefon
Number of cases 5 12 Limitsiz
Yanıt Yönergeleri      
Kritik: Felaket gibi üretim problemleri müşteri üretim sistemini ciddi bir şekilde etkiler veya  müşteri üretim sistemi göçer ya da görevini yapamaz;üretim veri kaybı yaşanır ve çevresindeki hiçbir prosedür çalışmaz. Bu güvenlik ihlalleri içerir.
Tüm konular için 2 iş günü
3 çalışma saati 1 çalışma saati
Yüksek: Müşteri sisteminde bir problem olduğunda sistem çalışır fakat ciddi derecede düşük kapasitede.Bu durum Müşteri işletme faaliyetleri ve üretim verimliliğini önemli derecede etkiler.Sistem potansiyel kayba uğramakta veya hizmet kesintisine maruz kalmaktadır.
6 çalışma saati 3 çalışma saati
Orta: Ortadan küçüğe etki problemi işlevsellik kaybı içerir.Bazı işlemleri bozar ama müşteri çalışmaya devam edebilir.Bu sınırlı kayıp veya işlev kaybı küçük bir sorun yaratabilir impact to the Client's operation and issues in which there is an easy circumvention or avoidance by the end user. Bu dökümanlar hatalar içerir.
1 iş günü 1 iş günü
Normal: Genel kullanım soruları, Geleceğe yönelik ürün geliştirme ve modifikasyonlar için tavsiyeler. Yazılımın işlevselliği, performansı veya kalitesi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
2 iş günü 2 iş günü

1. Amaç

Bu Destek Hizmet Seviye Sözleşmesinin (HSS) amacı;  belirli destek hizmetleri sunmada, belirli düzeyde destek sağlamada, ve bir maliyet üzerinde anlaşmada, Mirchev Ideas ile müşteri arasındaki düzenlemeleri resmi hale getirmektir.

2. Tanımlamalar

 • Yazılım
  “Seliton” e-ticaret yazılımıdır. Standart kurulum paketi herhangi bir modül içermez.
 • Müşteri veya Siz
  Kişi veya şirket yazılımı kullanmak için geçerli bir lisansa sahip olur.
 • Destek Talebi
  Bu anlaşmanın amaçları doğrultusunda, bir Destek Talebi genellikle, hata düzeltmek için mevcut uygulama kodunun destek isteği veya uygulama kodunda değişiklik içermeyen destek isteği olarak tanımlanmıştır.
 • Destek bilet seviyesi
  Kritik, Yüksek, Orta ve Normal seçeneklerinden biri. Her destek bileti belli seviyelerde sınıflandırılmıştır.
 • Yardım Masası sistemi
  Yardım Masası sistemi  www.seliton.com.tr de  Destek bölümünde yer alır.

3. Hizmetlerin Kapsamı

 1. Sizden alınan Destek biletlerine yanıt olarak sağlanan Hizmetler aşağıdaki gibidir:
  • Onarıcı Bakım- Hata ve çözüm izolasyonunun temel nedenini analiz ederek saptayan faaliyetler olarak tanımlanır:
   1. Kök(temel)-neden analizi - Problemlerin temel nedenini analiz eder. Sorunların temel nedenini belirlemek için gözden geçirilir, tedbirler sorunların kaynaklarına doğru yönlendirilir, e-raporlar zamanında hazırlanır ve dağıtılır.
   2. Hata düzeltmeleri- Mirchev Fikirler tarafından belirlenen düzgün çalışmayan herhangi bir sistemin  acil onarım işlemi olarak tanımlanır. Bu durdurulmuş veya kapanmış ekran hatalarını, sistem içindeki kullanışsız olarak tasarlanmış ve beklenmedik sonuçlar doğuran hataları sistem hatalarını içerir.
   3. Danışmanlık– Genel kullanım sorularına verilen cevaplar olarak tanımlanır.
  • Bilet durum güncellemeleri– Mirchev Ideas yardım masası sistemi içerisindeki bilet durum güncellemelerini zamanında sağlayacaktır.
  • Dahil olmayan diğer hizmetler. Özellikle aşağıdaki hizmetler dahil DEĞİLDİR:
  • Yeni donanım veya yazılım İhale ve Değerlendirmeleri
  • Çağrı destek yönetimi – Mirchev Ideas’ın destek yöneticilerinin çağrıya cevap vermesi gerekmez.
  • Eğitim
  • Yazılım yükleme veya dağıtımı
  • Yüklü yazılıma hata düzeltmeleri ve yamalar uygulamak
  • İlgili donanım ve yazılım için Güncelleme/Yükseltme
  • Uygulama kullanımı ile desteklenmeyen veya standart olmayan donanım veya yazılımla Yardım bölümü ilgilenir. Desteklenmeyen ve standart olmayan donanım ve yazılım kullanımı güvenilir sistemlerin aksine sık sık beklenmedik sonuçlar doğurur.
  • Uyumluluk bakımı- Bir uygulama işletim ortamı yeni versiyonu dönüşümü,işletim sistemi dahil, uygulama sunucusu, veya veritabanı yazılımı yükseltme faaliyetleri olarak tanımlanır.
  • Tamamlayıcı bakım- Uygulama için ek işlevsellik sağlama geliştirme faaliyetleri olarak tanımlanır.
  • Yeni gelişme - Bir veritabanı veya sistemdeki herhangi bir değişiklik Yazılımın içinde uygulanmamış olarak gözükür, eskisinin üzerinde geliştirme yapılarak yeni işlevsellik kazanmış gibi gözükse bile.
 2. Eğer müşteri Mirchev Ideas firmasından Seliton için Destek Abonelik hizmetleri satın alırsa bu Hizmet Seviye Sözleşmesi geçerli olur.
 3. Mirchev Ideas tarafından yazılı olarak talimat verilmedikçe, kendi takdiriyle, Müşteri tarafından değiştirilebilir ve ya değiştirilmiş Yazılım için hizmet verebilir.
 4. Eğer ana hatlarıyla www.seliton.com yazılımının sistem gereksinimleri karşılanmıyorsa Mirchev Ideas hizmet vermeyi reddedebilir.
 5. Destek çağrıları, “Standart Çalışma Saatleri” ve kullanılabilir diller www.seliton.com da Destek kısmında listelenir. Web destek kanalı www.seliton.com, daki Destek bölümünde Yardım Masası sisteminde yerleşiktir.
 6. Mirchev Ideas destek talebi seviyesini kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir. İstemciden gelen çok sayıda eş zamanlı destek talebi seviyesi arka arkaya çözümlenecektir.
 7. Mirchev Ideas aşağıdaki yönergelere göre Destek sağlamak için ticari çabasını kullanacaktır:
Abonelik türü Temel Standart Premium
Yayın saatleri

Standart            İş Saatleri

Standart              İş Saatleri Standart  İş      Saatleri
Kanal Desteği Web Web & Telefon Web & Telefon
Number of cases 5 12 Limitsiz
Yanıt Yönergeleri      
Kritik: Felaket gibi üretim problemleri müşteri üretim sistemini ciddi bir şekilde etkiler veya  müşteri üretim sistemi göçer ya da görevini yapamaz;üretim veri kaybı yaşanır ve çevresindeki hiçbir prosedür çalışmaz. Bu güvenlik ihlalleri içerir.
Tüm konular için 2 iş günü
3 çalışma saati 1 çalışma saati
Yüksek: Müşteri sisteminde bir problem olduğunda sistem çalışır fakat ciddi derecede düşük kapasitede.Bu durum Müşteri işletme faaliyetleri ve üretim verimliliğini önemli derecede etkiler.Sistem potansiyel kayba uğramakta veya hizmet kesintisine maruz kalmaktadır.
6 çalışma saati 3 çalışma saati
Orta: Ortadan küçüğe etki problemi işlevsellik kaybı içerir.Bazı işlemleri bozar ama müşteri çalışmaya devam edebilir.Bu sınırlı kayıp veya işlev kaybı küçük bir sorun yaratabilir impact to the Client's operation and issues in which there is an easy circumvention or avoidance by the end user. Bu dökümanlar hatalar içerir.
1 iş günü 1 iş günü
Normal: Genel kullanım soruları, Geleceğe yönelik ürün geliştirme ve modifikasyonlar için tavsiyeler. Yazılımın işlevselliği, performansı veya kalitesi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
2 iş günü 2 iş günü

4. Görev ve sorumluluklar

Müşterinin bu sözleşme kapsamında sahip olduğu genel sorumluluklar aşağıdaki gibidir:

  1. Müşteri Mirchev Ideas ile ilişkilerini nezaket ve profesyonellik çerçevesinde yürütecektir.
  2. Müşteri destek istemek için uygun yardım masası sistemini kullanacaktır.
  3. Müşteri bir destek talebi hesabı açtırmak için gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır.
  4. Müşteri talep üzerine kurulu yazılıma erişim sağlayacaktır.
  5. Müşteri bu belgede tanımlanan kodların doğru kullanımına bağlı kalarak seviye kodlarını belirleyecektir.
  6. Bir kez destek talebi gönderildiğinde, Müşteri destek talebi için atanan Mirchev Ideas destek kaynağını çalışmak için uygun hale kendileri getireceklerdir.
  7. Son kullanıcı müşteri destek kaynaklı bir problemi rapor etmek için Mirchev Ideas la direk temas kuramaz.Tüm problem bildirimlerinde uygun yardım masası üzerinden oturum açılması gerekir.
  8. Sunucuya güvenli işletim sistemine sahip ve güncel Yazılım yüklemek.
  9. Müşteri hemen tahakkuk eden destek abonelik ücretleri ve ek ücretleri öder.

5. Genel koşullar ve şartlar

 1. Anlaşma dönemi
  • Ücretsiz destek için lisanslı "Seliton" satın alın:
   Bu anlaşma müşterinin "Seliton" siparişini gönderdiği tarihte yürürlüğe girer. Bu anlaşma,eğer müşteri"Destek Aboneliği" satın almadıysa ücretsiz destek aboneliği sona erdiğinde sona erer.
  • Ücretli destek için:
   Bu anlaşma "Seliton Destek Aboneliği" siparişi müşteri tarafından gönderildiği tarihte yürürlüğe girer veya, mevcut abonelik süresi belirtilmemişse,bir önceki aboneliği bir an önce sona erer. Eğer iki tarafta ücretli dönemin bitiminden en az 7 gün öncesinde fesih bildirimi yapmadıysa, bu anlaşma izleyen dönemlerde otomatik olarak  yenilenmek zorundadır .
 2. Bu anlaşma Mirchev Ideas tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Müşteri Mirchev Ideas'a yeni şartlarda yazılı bir anlaşmazlık bildirmediği sürece, yeni anlaşma  www.seliton.com a gönderilecektir ve gönderildikten bir ay sonra yürürlüğe girecektir.
 3. Bu anlaşma size özeldir. Bu anlaşma kapsamında Mirchev Ideas'ın yazılı izni olmaksızın haklarınızı devredemezsiniz. If you do assign your rights, as would be the case were someone other than you to use your account, you shall remain liable to us for any fees due under this Agreement.
 4. Ücretler-3 adet abonelik seviyesi mevcuttur– Temel, Standart ve Premium. Abonelikler sadece yıllık bazda satın alınabilir. Her abonelik düzeyi için ücretler:
  • 1 yıllık Temel düzey destek aboneliği– 50 Euro
  • 1 yıllık Standart düzey destek aboneliği– 100 Euro
  • 1 yıllık Premium düzey destek aboneliği– 200 Euro
   Fiyatlara KDV dahil değildir.
 5. Bir bedava,ücretsiz:Satın alınan Seliton lisansına dahil olarak 3 ay boyunca Temel düzey destek aboneliği ücretsiz verilir.

6. Fesih

 1. Müşteri istediği zaman bu anlaşmayı feshedebilir. Eğer desteklenen anlaşma ilk 30 günün içinde sona ererse, Müşteri anlaşmanın toplam tutarının %50 sini geri alabilir. Eğer anlaşmanın başlangıcından itibaren 30 gün geçtiyse müşteri ödeme hakkına sahip değildir.
 2. Mirchev Ideas 1 hafta öncesinden bildirmek koşuluyla bu anlaşmayı feshedebilir.Bu durumda  

7. Gizlilik

 1. “Gizlilik bilgisi ;sizin tarafınızdan sunucularınızdaki herhangi bir veriyi ve  tarafınızdan sağlanan bilginin hassas güvenliğini sağlamak anlamına gelir.
 2. Gizli bilgiler Mirchev Ideas tarafından garanti edilir ve sadece anlaşmada sağlanan amaçlar için kullanılır.Gizlilik kendi bilgilerini gizli tutmak olarak değerlendirilir.
 3. Mirchev Ideas herhangi bir mahkeme celbi veya  bir mahkeme veya diğer kamu kuruluşu benzer siparişi veya  bu sözleşme uyarınca Mirchev Ideas'ın politik verileri ile ilgili, veya  or açıklama gerektiren veri gibi herhangi bir yasal gereklilik, Mirchev Ideas tarafından sağlanan bildirimlerdir.böyle bir bildirim yasa ile yasaklanmadığı sürece, makbuz hemen verilir.Mirchev Ideas'ın masrafları ve uyum konusundaki giderleri tarafınızdan karşılanacaktır.

8. SINIRLI GARANTİ

 1. MIRCHEV IDEAS WARRANTS SOLELY TO YOU THAT, THE SERVICE PROVIDED BY MIRCHEV IDEAS SUBSTANTIALLY CONFORMS TO THIS SERVICE LEVEL AGREEMENT, PROVIDED THAT CLIENT COMPLY WITH THE CONDITIONS AND REQUIREMENTS SET FORTH IN THIS SERVICE LEVEL AGREEMENT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT (A) THE SUPPORT SERVICE REQUIRES ACCESS TO AND USE OF THE INTERNET AND THAT THE INTERNET IS AN UNREGULATED, PUBLIC NETWORK OVER WHICH MIRCHEV IDEAS EXERTS NO CONTROL AND (B) MIRCHEV IDEAS HAS NO RESPONSIBILITY FOR OPERATING AND MAINTAINING YOUR SERVERS AND THEIR CONNECTION TO THE INTERNET TO ACCESS AND USE THE SUPPORT SERVICE.
 2. EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED IN THIS SECTION, MIRCHEV IDEAS, IT'S LICENSORS, SHAREHOLDERS, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ANY AND ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, RELATING TO THE SUPPORT SERVICE AND OTHERWISE RELATING TO THIS AGREEMENT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE. MIRCHEV IDEAS SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE OPERATION OF THE SUPPORT SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. FURTHER, MIRCHEV IDEAS MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WHATSOEVER, AND SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER, WITH RESPECT TO THE ACCURACY, DEPENDABILITY, PRIVACY, SECURITY, AUTHENTICITY OR COMPLETENESS OF DATA TRANSMITTED OVER THE INTERNET, OR ANY INTRUSION, VIRUS, DISRUPTION, LOSS OF COMMUNICATION, LOSS OR CORRUPTION OF DATA, OR OTHER ERROR OR EVENT CAUSED OR PERMITTED BY OR INTRODUCED THROUGH THE INTERNET OR YOUR SERVERS. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING ADEQUATE FIREWALL, PASSWORD AND OTHER SECURITY MEASURES TO PROTECT YOUR SYSTEMS, DATA AND APPLICATIONS FROM UNWANTED INTRUSION, WHETHER OVER THE INTERNET OR BY OTHER MEANS.
 3. Eğer Destek Hizmetinin bu bölümdeki garanti açıklamalarına uygun olmadığına inanıyorsanız,  Mirchev Ideas Müşteri Hizmetleri ile  iletişim kurun. Mirchev Ideas’s exclusive liability and Your sole remedy for breach of the limited warranty in this Section shall be, at Mirchev Ideas’s option, either reperformance, at no charge to You from Mirchev Ideas, of the specific part of the service which failed, or, refund of any fees paid by You for the period in which the specific service component failed to conform to this limited warranty.

9. SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI

 1. MIRCHEV IDEAS’S, IT'S LICENSORS, SHAREHOLDERS, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, AND ITS SUPPLIERS CUMULATIVE LIABILITY TO YOU AND ALL OTHER PARTIES FOR ANY LOSS OR DAMAGES RESULTING FROM ANY CLAIMS, DEMANDS, OR ACTIONS ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT OR THE USE OF THE SUPPORT SERVICE OR ANY FAILURE OR DELAY IN DELIVERING THE SUPPORT SERVICE, REGARDLESS OF THE FORM OF ANY CLAIM OR ACTION OR THEORY OF LIABILITY (INCLUDING CONTRACT, TORT, OR WARRANTY), SHALL NOT EXCEED THE TOTAL FEES ACTUALLY RECEIVED BY MIRCHEV IDEAS, EITHER FROM YOU OR FROM THE LICENSOR OR DISTRIBUTOR, WITH RESPECT TO THE MIRCHEV IDEAS SERVICE PROVIDED TO YOU DURING THE PERIOD OF THREE (3) MONTHS IMMEDIATELY PRECEDING THE DATE ON WHICH THE EVENT GIVING RISE TO THE CLAIM OCCURRED OR THE PRORATA EQUIVALENT IF YOU HAVE PURCHASED AN ANNUAL PLAN.
 2. MIRCHEV IDEAS, ITS IT'S LICENSORS, SHAREHOLDERS, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, NOR ITS SUPPLIERS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR OTHER DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, OR FOR LOST PROFITS OR LOST DATA, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER LOSS WHETHER ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SUPPORT SERVICE OR ANY DATA SUPPLIED THEREWITH OR ANY FAILURE OR DELAY IN DELIVERING THE SUPPORT SERVICE, OR OTHERWISE UNDER THIS AGREEMENT, HOWEVER CAUSED, EVEN IF MIRCHEV IDEAS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

10. Kanun ve Yargı

Anlaşma ile ilgili herhangi bir hukuki ihtilaf durumunda kanunlar ihtilafı prensipleri dikkate alınmaksızın, Bulgaristan Cumhuriyeti iç yasaları tarafından idare edilecektir. Taraflar arasında herhangi bir dava söz konusu olduğunda Bulgar devlet Mahkemeleri yetkilidir. The parties agree and submit to such exclusive jurisdiction and venue.

11. Tüm Sözleşme

Bu anlaşma siz ve Mirchev Ideas arasındaki sözleşme konusu ile ilgili şartların tamamını oluşturur, and supersedes any other agreement, oral or written, between you and Mirchev Ideas with respect to the foregoing.

None of the terms, conditions or provisions of this Agreement shall be held to have been changed, waived, varied, modified or altered by any act or knowledge of either party, their respective agents, servants or employees unless done so in writing signed by both parties.